Forside
Viskvaliet

Viskvaliet

Evaluering af arbejdsmarkedsudannelserne

På AMU-området følger vi den kvalitetspraksis, som er udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, herunder også anvendelsen af de systemfælles redskaber til evaluering og effektmåling af skolens AMU-aktiviteter.

Kvalitetssystemet omfatter redskaber til:

  • Deltagernes evaluering af AMU
  • Virksomhedernes evaluering af AMU
  • Effektmåling af AMU

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er at forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling, sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v. samt tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU. Overholdelse af loven om gennemsigtighed og åbenhed forudsætter, at skolen giver adgang til relevante oversigter over evalueringsresultaterne for kursister og virksomheder på skolens hjemmeside. Nærmere forklaring vedrørende de systemfælles redskaber, spørgsmål og evalueringer findes på www.viskvalitet.dk.

Resultater for deltagerne:

Evaluering fordelt på

Uddannelsesområde                                    Mål                                             Spørgsmål

 

Se resultatet for skoleåret 2018

Se resultatet for 1. – 3. kvartal 2019