Forside
Praktisk information

Praktisk information

Her kan du få nyttig information om vores kurser og tilmeldingsbetingelser. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvornår afholdes kurserne?

Se den aktuelle kursuskalender på www.kursuscentervejen.dk eller på www.voksenuddannelse.dk.

Tilmelding

Skal foregå via www.voksenuddannelse.dk

Undervisningstid

En kursusdag på VBC er 7,4 timer og afvikles typisk fra kl. 8.00 – 15.24

AMU-ordningen

Hovedparten af kurserne i vort program afvikles som AMU-kurser med betydelig offentlig medfinansiering samt VEU-godtgørelse.

Hvad er AMU-kurser?

Kurserne er kompetencegivende efteruddannelseskurser, som skal styrke ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet.

Der findes mange forskellige AMU-kurser inden for IT, regnskab, administration, kommunikation, sprog, salg og medarbejderudvikling. Kurserne justeres løbende, ligesom der hele tiden kommer nye til.

Hvert modul på de forskellige AMU-uddannelser afsluttes med en lille test. Hvis du består testen får du et bevis for gennemført uddannelse.

Hvem kan deltage på AMU-kurser?

AMU-kurser er for alle. Det er dog kun personer inden for AMU-målgruppen, er kan oppebære VEU-godtgørelse.

Du er omfattet af AMU-målgruppen, hvis:

  • du er selvstændig erhvervsdrivende, privat eller offentligt ansat samt ledig
  • du er ufaglært eller har en uddannelse, som ikke overstiger erhvervsuddannelsesniveau

Har du en uddannelse udover erhvervsuddannelsesniveau, kan du alligevel deltager, dog med en højere deltagerbetaling.

Er du ledig?

Er du ledig og dagpengeberettiget, kan du deltage i et 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb, som fremgår af positivlisten udmeldt af beskæftigelsesministeriet. A-kassen træffer afgørelse om ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Se Uddannelsesguiden her: https://www.finduddannelse.dk/artikler/guides/efter-og-videreuddannelser-for-dagpengemodtagere-13945

Kontakt din A-kasse eller Kursuscentret for yderligere information.

Er du ledig med jobplan, skal du kontakte din sagsbehandler på Jobcentret.

Tillægspriser

Ekstraomkostninger i forbindelse med virksomhedernes særlige ønsker om fleksibel afholdelses – og tilrettelæggelsesform m.v. kan opkræves efter særlig aftale med virksomheden.

Betaling for uopfyldte hold

Kursuscentret og arbejdsgiveren har ret til at aftale en pris, hvor arbejdsgiveren betaler for et fuldt hold, således at arbejdsgiveren og skolen er garanteret, at uddannelsen med sikkerhed gennemføres uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og frameldinger

Deltagergebyr og oprettelse af kurser

Kr. 1.040,- pr. deltager pr. uge. For nærmere angivelse af deltagergebyret henvises til beskrivelsen af det enkelte kursus. Kurserne oprettes under forudsætning af fornøden tilslutning (16 deltagere). For deltagere, der har en videregående uddannelse, er deltagerbetalingen højere. Kontakt Kursuscentret for nærmere info. IT-kurserne oprettes som garantikurser, dvs., at de afvikles uanset antallet af tilmeldte deltagere.

VEU-godtgørelse

VEU står for erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse.

Hvis du tilhører AMU-målgruppen,kan du søge VEU-godtgørelse der pr. 1. januar 2024 udgør kr. 940,00 pr. kursusdag. Godtgørelse forudsætter, at du lider et løntab ved at deltage i kurset.

Er du som medarbejder omfattet af en overenskomst eller kompetencefond? Læs mere om kompetencefondene på: hakl.amukurs.dk/kompetencefondene

Deltagere med en videregående uddannelse er uden for AMU-målgruppen, men kan søge VEU-godtgørelse – hvis de ikke har benyttet den videregående uddannelse de seneste 5 år.

Overnatning og forplejning

Der er altid frisklavet kaffe i vores cafe’, hvor du også kan købe mad og snacks. Vi tilbyder ligeledes at arrangere forplejning og overnatning i forbindelse med kursusdeltagelse. Der kan søges tilskud til kost og logi efter gældende regler. Kontakt os for nærmere information.

Parkering

Vi tilbyder gratis parkering

Afmelding

Evt. afmelding bedes foretaget så tidligt som muligt i forhold til planlagt kursusstart. Afmelding skal ske via www.efteruddannelse.dk samt ved at kontakte Kursuscentret.

Kursusforløb tilpasset virksomheden

Er I flere, der skal have et kompetenceløft i virksomheden, eller har I ganske særlige behov for efteruddannelse, skræddersyr vi gerne et særligt kursusforløb til jer. Omfang, indhold og udgifter aftales nærmere. Kontakt os for mere information.

Har du spørgsmål

Er du i tvivl om noget, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe dig godt videre.