Evalueringer

Evaluering af arbejdsmarkedsudannelserne

På AMU-området følger vi den kvalitetspraksis, som er udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, herunder også anvendelsen af de systemfælles redskaber til evaluering og effektmåling af skolens AMU-aktiviteter.

Kvalitetssystemet omfatter redskaber til:

  • Deltagernes evaluering af AMU
  • Virksomhedernes evaluering af AMU
  • Effektmåling af AMU

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er at forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling, sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v. samt tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU. Overholdelse af loven om gennemsigtighed og åbenhed forudsætter, at skolen giver adgang til relevante oversigter over evalueringsresultaterne for kursister og virksomheder på skolens hjemmeside. Nærmere forklaring vedrørende de systemfælles redskaber, spørgsmål og evalueringer findes på www.viskvalitet.dk.

Resultater for deltagerne:

Se resultatet for 1. – 3. kvartal 2019

Se resultatet for 2020

Evaluering fordelt på

Uddannelsesområde                      Mål                                             Spørgsmål

4. kvartal 2019                                4. kvartal 2019                            4. kvartal 2019

1. kvartal 2020                                1. kvartal 2020                            1. kvartal 2020 

2. kvartal 2020                                2. kvartal 2020                            2. kvartal 2020 

3. kvartal 2020                                3. kvartal 2020                            3. kvartal 2020

4. kvartal 2020                                4. kvartal 2020                            4. kvartal 2020

1 kvartal 2021                                 1. kvartal 2021                            1. kvartal 2021

2. kvartal 2021                                2. kvartal 2021                             2. kvartal 2021

3. kvartal 2021                                3. kvartal 2021                             3. kvartal 2021

4. kvartal 2021                                4. kvartal 2021                             4. kvartal 2021

1-4. kvartal 2022                             1-4. kvt. 2022                             1-4. kvartal 2022

1. kvartal 2023                                 1. kvartal 2023                           1. kvartal 2023