Forside
Om Kursuscentret

Om Kursuscentret

Kursuscentrets udbud af AMU-uddannelser er sammensat med det formål at forbedre de ansattes
kvalifikationer i deres nuværende job samt at styrke lediges muligheder for at få job.

Kurserne afvikles i et professionelt voksenpædagogisk miljø.

Undervisningen på Kursuscentret tilrettelægges med udgangspunkt i de faglige mål for kurset –
samtidig med at vi pædagogisk og didaktisk tilrettelægger undervisningen med fokus på:

  • at inddrage de erfaringer, som kursisterne kommer med
  • at motivere til lærelyst
  • at give plads for differentierede læringsstile blandt kursisterne
  • dialog og fælles medansvar for læringen
  • faglig som personlig udvikling
  • etablering af et dynamisk, lærerigt og kreativt læringsmiljø

Ansatte

Anne Ingrid Madsen
Kursusleder
E-mail: av@vejenbc.dk
Tlf.: 76 96 18 80