Forside
Om Kursuscentret

Om Kursuscentret

Kursuscentrets udbud af AMU-uddannelser er sammensat med det formål at forbedre de ansattes
kvalifikationer i deres nuværende job samt at styrke lediges muligheder for at få job.

Kurserne afvikles i et professionelt voksen-pædagogisk miljø.

Undervisningen på Kursuscentret tilrettelægges med udgangspunkt i de faglige mål for kurset –
samtidig med at vi pædagogisk og diadaktisk tilrettelægger undervisningen med fokus på:

  • at inddrage de erfaringer, som kursisterne kommer med
  • at motivere til lærelyst
  • at give plads for differentierede læringsstile blandt kursisterne
  • dialog og fælles medansvar for læringen
  • faglig som personlig udvikling
  • etablering af et dynamisk, lærerigt og kreativt læringsmiljø

Antal Årselever i 2018

VBC har i 2018 gennemført undervisning inden for følgende FKB’er:

Administration med 34 årselever

Ledelse med 11 årselever

Administrative funktioner i HR med 4 årselever

Detail med 1 årselev

Ansatte

Anne Ingrid Madsen
Ansvarsområder

Kursusleder

Tlf.: 76 96 18 80
av@vejenbc.dk

Marianne Sommer
Ansvarsområder

  • Kursussekretær

Tlf.: 76 96 18 88
mso@vejenbc.dk

 

Vis kvalitet

Evaluering af arbejdsmarkedsudannelserne

På AMU-området følger vi den kvalitetspraksis, som er udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, herunder også anvendelsen af de systemfælles redskaber til evaluering og effektmåling af skolens AMU-aktiviteter.

Kvalitetssystemet omfatter redskaber til:

  • Deltagernes evaluering af AMU
  • Virksomhedernes evaluering af AMU
  • Effektmåling af AMU

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er at forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling, sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v. samt tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU. Overholdelse af loven om gennemsigtighed og åbenhed forudsætter, at skolen giver adgang til relevante oversigter over evalueringsresultaterne for kursister og virksomheder på skolens hjemmeside. Nærmere forklaring vedrørende de systemfælles redskaber, spørgsmål og evalueringer findes på www.viskvalitet.dk.

Resultater for deltagerne:

Se resultatet for skoleåret 2018

Se resultatet for 1. – 3. kvartal 2019