SPROG

Sprog handler om kommunikation mellem mennesker og om at kunne gøre sig forståelig overfor hinanden. Vi tilbyder flere målrettede sprogkurser.