Forside
Kurser
Personlig udvikling
Mentoruddannelse – videregående

Mentoruddannelse – videregående

Mentoruddannelse – videregående

På den videregående mentoruddannelse fokuserer vi på den gode relation og på, hvordan vi som mentorer passer på os selv og hinanden.
Derudover er coaching og konflikthåndtering centrale temaer.

Den videregående mentoruddannelse er delt ind i en række relevante moduler, som gør dig til en endnu bedre mentor og sparringspartner.


Kursusmål

Under uddannelsen arbejder vi blandt andet med udviklingspsykologi og grundlæggende psykologiske teorier om udvikling og relationens betydning.
Derudover kommer vi omkring temaer som positiv psykologi, individuelle personfaglige udviklingspunkter i mentorarbejdet, den coachende tilgang, afdækning af ressourcer og handling mod positive mål samt balancen mellem arbejdsliv og privatliv.
Vi ser også på, hvordan du som mentor håndterer konflikter og svære samtaler, og vi arbejder med mental robusthedstræning med fokus på selvregulering, tænkning og problemløsning.Om kurset

Du får udviklet dine sociale kompetencer som mentor. Efter endt forløb modtager du et kursusbevis.
Efter uddannelsen kan du:

 • skabe positiv udvikling – også når det er rigtigt svært
 • støtte og hjælpe andre mennesker gennem en bedre kontaktevne
 • udnytte dit nye indblik i de ubevidste menneskelige mekanismer
 • spotte og håndtere de psykiske faktorer, der har stor betydning
  for den gode relation
 • anvende nye redskaber til at træne din mentale robusthed


Muligheder for økonomisk støtte

VEU-godtgørelse

VEU står for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse. VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) er den kompensation, virksomheder kan få, når de sender medarbejdere på kursus eller efteruddannelse.

VEU-godtgørelsen for tabt arbejdsfortjeneste udgør pt. 100% af dagpenge-satsen. I 2021 er det kr. 892 pr. dag pr. medarbejder. Ansøgningen foregår elektronisk samtidigt med tilmelding.

Der kan søges VEU-godtgørelse for deltagere, der er indenfor AMU-målgruppen. Deltagere med en videregående uddannelse er uden for AMU-målgruppen, men kan også søge VEU-godtgørelse – hvis de ikke har benyttet den videregående uddannelse de seneste 5 år.

Du er omfattet af AMU-målgruppen, hvis:

 • du er selvstændig erhvervsdrivende, privat eller offentligt ansat samt ledig
 • du er ufaglært eller har en uddannelse, som ikke overstiger erhvervsuddannelsesniveau
 • Du kan søge VEU-godtgørelse, når du deltager på et AMU kursus
 • Når du har tilmeldt dig kurset, får du automatisk et link til ansøgning
 • Vær opmærksom på, at du skal have ansøgt om VEU-godtgørelse senest 4 uger fra sidste kursusdag

VEU-godtgørelsen reguleres årligt, og du kan se den aktuelle sats her.

Kompetencefonde

Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde.

Læs mere om kompetencefonde herFor virksomheder

Der er mange gode grunde til at videreuddanne sig, og faglig og personlig udvikling kommer både medarbejderne og virksomheden til gode.

I en verden, som aldrig står stille, stilles der hele tiden nye krav både til medarbejdere og virksomheder – og livslang læring og udvikling er et must.

På VBC Kursuscenter brænder vi for at gøre en forskel for vore kursister og de virksomheder, som vi arbejder sammen med. Vi tilbyder en lang række færdige og gennemprøvede kurser inden for de væsentligste fagområder, og vi udvikler skræddersyede kursusforløb til de virksomheder, der har særlige behov og ønsker. Hvad der er det rigtige for netop din virksomhed, afklarer vi sammen.

Vi har i kursuscentret sammensat et bredt udvalg af kompetencegivende kurser, som vi er sikre på, vil sikre din virksomhed i fremtiden.For ledige

Er du dagpengemodtager?

Der er forskellige muligheder for efteruddannelse, mens du er ledig. Er du dagpengemodtager kan kurser eller videreuddannelse give dig nye jobmuligheder.

 • Seks ugers jobrettet uddannelse gælder for ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.
 • Retten opnås efter 5 ugers ledighed.
 • Ledige inden for målgruppen kan løbende tilmelde sig kurser inden for en erhvervsgruppe, som fremgår af en landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.
 • Kurserne kan samlet set have en varighed på op til seks uger.
 • En ledig, der aftaler og påbegynder et kursus eller individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb i opsigelsesfasen, kan fortsætte hermed i ledighedsperioden. Det forudsættes, at kurset/kurserne i forløbet er indenfor samme erhvervsgruppe på den landsdækkende positivliste, og at den ledige er omfattet af målgruppen.

Særligt for dagpengemodtagere

 • Kurserne skal holdes inden for en referenceperiode på ni måneder for dagpengemodtagere over 25 år og seks måneder for dagpengemodtagere under 25 år.
 • A-kasserne træffer afgørelse om ret til seks ugers jobrettet uddannelse.
 • Der er afsat en pulje på ca. 2 mio. kr. årligt , hvorfra der kan ydes tilskud til jobcentrets køb af kurser fra positivlisten, der overstiger en varighed på seks uger til personer i målgruppen.
 • Ved kurser ud over seks uger skal det skal bemærkes, at a-kasserne kun kan godkende en ansøgning om ret til seks ugers jobrettet uddannelse fra positivlisten, hvis jobcentret har tilkendegivet, at de vil bevilge den det/de kurser, der ligger udover seks uger.

Er du ledig på kontant- eller uddannelseshjælp

Har du ikke ret til dagpenge, afhænger dine muligheder for at deltage i uddannelse af blandt andet din alder og uddannelsesbaggrund. Du vil blive informeret om dine muligheder ved en samtale på jobcentret.

Kig forbi Kursuscentret, så hjælper vi gerne med en snak omkring dine muligheder.Praktisk info

Her kan du få nyttig information om vores kurser og tilmeldingsbetingelser.

Se praktisk info herTilmelding

FAKTA

Forløb

Kurset er opdelt i moduler af 1-2 dages varighed og løber over 7 dage. Kursusforløbet afholdes på følgende datoer: 13. og 14. september, 12. og 13. oktober, 10. og 11. november samt 29. november 2021

Indholdet veksler mellem teoretiske input, praktik, diskussioner og gruppearbejde.

Målgruppe
Medarbejdere og ledere, der arbejder med mentees og som har gennemført basisuddannelsen for mentorer (eller tilsvarende).
Økonomi
Deltagerbetaling: kr. 1.010,-
inkl. materialer.
Mulighed for tilkøb af individuel Estimate-adfærdsprofil.
Tilskud
Kontakt os gerne for en afklaring i forhold til eventuelt tilskud.
Indhold
40805 Mentoruddannelse for
erfarne medarbejdere
47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler


KONTAKT VORES KURSUSTEAM

Anne I. Madsen 76 96 18 80 av@vejenbc.dk
Lars Gadgaard 50 99 71 00 lg@vejenbc.dk