Forside
Kurser
Personlig udvikling
Mentoruddannelse – Basis

Mentoruddannelse – Basis

Fungerer du som mentor på din arbejdsplads, eller er du måske på vej til at blive det?

Mentoruddannelsen giver dig kompetencer til at:

  • opbygge en positiv relation til den borger som du er mentor for
  • håndtere vanskelige samtaler og situationer
  • motivere til udvikling eller adfærdsændringer
  • fokusere på ressourcerne hos den du er mentor for

Vi træner de grundlæggende redskaber, som er vigtige i rollen som mentor og lægger op til at deltagerne arbejder med fagpersonlige udfordringer i mellem modulerne.

På første modul laver hver deltager en individuel typeprofilanalyse (JBTA – Jungbaseret TypeAnalyse) som danner baggrund for arbejdet med kommunikation og adfærd.

Modul 1:

Mentorrollen og opgaverne

Introduktion til mentorbegrebet og de grundlæggende og vigtige elementer i mentorarbejdet. Hvad er en god mentor? Hvordan sætter man grænser og passer på sig selv. Oplæg, øvelser og erfaringsudveksling.

Fokus på relationen – god aktiv lytning og feedback

En god relation mellem mentor og mentee/praktikant/borger er afgørende for at opgaven lykkes. Vi træner evnen til at være nærværende og som god aktiv lytter samt i at give konstruktiv feedback.

God kommunikation – ud fra egen typeprofil

Vi arbejder med kommunikation og adfærd og tager udgangspunkt i den individuelle typeprofilanalyse. Hvad er god kommunikation? og hvordan gør man?

Mentor for en psykisk sårbar?

Oplæg om de mest almindelige psykiske sygdomme/sårbarheder samt drøftelser og erfaringsudveksling om hvad der er godt at vide og gøre som mentor?

Positiv psykologi

Resultaterne fra forskningen i positiv psykologi er værdifulde i arbejdet med mentee samt i det daglige arbejde med at bevare det mentale overskud. Lidt til inspiration

Modul 2:

Konflikthåndtering – indsigt i egen konfliktstil

Når samarbejdet med mentee bliver svært, er det godt at kende sit eget reaktionsmønster og have en strategi for hvad man kan gøre

Fokus på relationen – den gode, svære samtale

Med åbenhed og ærlighed kommer man som regel længst! Som mentor skal man kunne sige det nødvendige selvom det føles svært eller ubehageligt

Motiverende samtale

Med god aktiv lytning og en særlig spørgeteknik kan man hjælpe et andet menneske til at fokusere og øge motivationen for en adfærdsændring. Oplæg og øvelse

Anerkendende kommunikation

Hvad er en anerkendende tilgang til andre mennesker? Vi træner evnen til se og lytte efter muligheder frem for begrænsninger

Kursusleder:

Udviklingskonsulent og psykoterapeut William Husted. Har afholdt kurser og uddannelsesforløb for mentorer i mange år .

Efter gennemført forløb udleveres Mentorkursusbevis. Der tilbydes desuden deltagelse i mentornetværksmøder samt deltagelse i den videregående mentorudannelse.

Adgangsbetingelser

Ingen

Pris

Deltagerbetaling er kr. 752,-  pr. person for 4 dage.

Deltagere som ikke er ansat på virksomheder i Vejen eller Varde kommune afholder selv udgiften til typeprofilanalysen på kr. 600,- (eks. moms)

For ledige eller personer med en videregående uddannelse: kr. 1.924,-

Tilhører du målgruppen for AMU, har din virksomhed mulighed for at modtage VEU-godtgørelse.

Kursusperiode

Modul 1: Tirsdag og onsdag den 15. og 16. september 2020 kl. 08:00 – 15:25

Modul 2: Onsdag og torsdag den 7. og 8. oktober 2020 kl. 08:00 – 15:25

Tilmelding

Tilmeld dig her

Til uddannelsen anvendes AMU-mål nr. 47752 og 48039