Forside
Kurser
Personlig udvikling
Mentoruddannelse – basis

Mentoruddannelse – basis

Mentoruddannelse – basis

På basis-mentoruddannelse trænes du intensivt i de basale redskaber,
som er vigtige i rollen som mentor.

Mentoruddannelsen er modulopdelt og kommer hele vejen rundt omkring
arbejdet med mennesker.


Kursusmål

På dette intensive kursus får du en solid introduktion til mentorbegrebet og de grundlæggende elementer i mentorarbejdet, og vi ser på, hvad en god mentor er. Vi arbejder blandt andet med relationen mellem mentor og mentee og med god aktiv lytning og feedback. Derudover handler det om kommunikation og adfærd med udgangspunkt i den individuelle typeprofilanalyse, som vi udarbejder først i kurset.
Vi arbejder også med, hvad det vil sige at være mentor for en psykisk sårbar og med positiv psykologi.
Endelig går vi i dybden med temaer som konflikthåndtering, svære samtaler, motiverende
samtaler og anerkendende kommunikation.Om kurset

Efter endt forløb modtager du et kursusbevis. Du kan desuden deltage i
mentornetværksmøder samt den videregående mentoruddannelse.
Efter uddannelsen kan du:

  • opbygge en positiv relation til den, du er mentor for
  • håndtere vanskelige samtaler og situationer
  • motivere til udvikling eller adfærdsændringer
  • fokusere på ressourcerne hos den, du er mentor forVi træner de grundlæggende redskaber, som er vigtige i rollen som mentor og lægger op til at deltagerne arbejder med fagpersonlige og udfordringer imellem modulerne.Imellem første og anden kursusdag laver hver deltager en individuel typeprofilanalyse (JBTA – JungBaseret TypeAnalyse) som danner baggrund for arbejdet med kommunikation og adfær.


Om underviseren

William Husted
Udviklingskonsulent og psykoterapeut

Arbejdsområder:

Teamsamarbejde, teamudvikling, teamledelse og -koordination, coaching og udviklingssamtaler, kommunikation og samarbejde, ledelse og lederudvikling, konflikthåndtering, samtaleteknik, den svære samtale, persontypeprofil (Estimate adfærdsprofil og Jungs typeforståelse), uddannelse af mentorer, m.m.

Jeg har undervist på mange AMU-forløb og de sidste 6 år især på akademi-fagene: Psykologi og kommunikation, Coaching og konflikthåndtering, Ledelse i praksis.

Konsulent- og undervisningserfaring:

Siden uddannelsen som organisationskonsulent i 2007 har jeg arbejdet som udviklingskonsulent med personale-, leder- og teamudvikling. Siden 2013 også som psykoterapeut. Undervisningserfaring siden 1989.Muligheder for økonomisk støtte

VEU-godtgørelse

VEU står for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse. VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) er den kompensation, virksomheder kan få, når de sender medarbejdere på kursus eller efteruddannelse.

VEU-godtgørelsen for tabt arbejdsfortjeneste udgør pt. 100% af dagpengesatsen. I 2022 er det kr. 893 pr. dag pr. medarbejder. Ansøgningen foregår elektronisk samtidigt med tilmelding.

Der kan søges VEU-godtgørelse for deltagere, der er indenfor AMU-målgruppen. Deltagere med en videregående uddannelse er uden for AMU-målgruppen, men kan også søge VEU-godtgørelse – hvis de ikke har benyttet den videregående uddannelse de seneste 5 år.

Du er omfattet af AMU-målgruppen, hvis:

  • du er selvstændig erhvervsdrivende, privat eller offentligt ansat samt ledig
  • du er ufaglært eller har en uddannelse, som ikke overstiger erhvervsuddannelsesniveau
  • Du kan søge VEU-godtgørelse, når du deltager på et AMU kursus
  • Når du har tilmeldt dig kurset, får du automatisk et link til ansøgning
  • Vær opmærksom på, at du skal have ansøgt om VEU-godtgørelse senest 4 uger fra sidste kursusdag

VEU-godtgørelsen reguleres årligt, og du kan se den aktuelle sats her.

Kompetencefonde

Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde.

Læs mere om kompetencefonde herFor virksomheder

Der er mange gode grunde til at videreuddanne sig, og faglig og personlig udvikling kommer både medarbejderne og virksomheden til gode.

I en verden, som aldrig står stille, stilles der hele tiden nye krav både til medarbejdere og virksomheder – og livslang læring og udvikling er et must.

På VBC Kursuscenter brænder vi for at gøre en forskel for vore kursister og de virksomheder, som vi arbejder sammen med. Vi tilbyder en lang række færdige og gennemprøvede kurser inden for de væsentligste fagområder, og vi udvikler skræddersyede kursusforløb til de virksomheder, der har særlige behov og ønsker. Hvad der er det rigtige for netop din virksomhed, afklarer vi sammen.

Vi har i kursuscentret sammensat et bredt udvalg af kompetencegivende kurser, som vi er sikre på, vil sikre din virksomhed i fremtiden.For ledige

Mange muligheder for opkvalificering og efteruddannelse

Vi har altid rigtig mange muligheder for opkvalificering og efteruddannelse, og vi står klar til at hjælpe dig med at finde inspiration til din kompetenceudvikling.

Læs mere nedenfor på siden om de særlige tilbud til dig, der er ledig eller dig, der er i job.

Vi er altid klar til at give dig en individuel sparring og vejledning, hvis du er i tvivl om, hvad du skal vælge, og hvilke kurser og uddannelser, der bedst understøtter de behov og ønsker, du har for din fremtid.

6 ugers jobrettet forløb

Når du ønsker et 6 ugers jobrettet kontakter du os i Kursuscentret.

Er du ledig og modtager dagpenge, er der mulighed for, at du kan deltage i kurser af op til 6 ugers varighed samtidig med, at du får dagpenge.

Hvis du ønsker at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du deltage, når du har været ledig i sammenlagt 5 uger.

Du kan læse mere om 6 ugers jobrettet uddannelse her:

https://star.dk/indsatser-og-ordninger/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-veu/uddannelser-for-ledige/ordninger-jobrettet-veu/6-ugers/

Ledig med jobplan

Har du ikke ret til dagpenge, afhænger dine muligheder for at deltage i kompetenceudvikling af blandt andet din alder og uddannelsesbaggrund. Book et møde på Jobcentret om dine muligheder, eller kig ind til os i Kursuscentret, så tager vi en snak.Praktisk info

Her kan du få nyttig information om vores kurser og tilmeldingsbetingelser.

Se praktisk info herTilmelding

FAKTA

Forløb

Kurset er opdelt i 2 moduler på 1 dag hver. Kurset afvikles på følgende datoer:

Den 13. december 2022 og 12. januar 2023

Kurset foregår som en vekselvirkning mellem
teori, praktiske øvelser, diskussioner
og gruppearbejde.

Målgruppe
Alle, der har – eller planlægger at få
en mentorfunktion.

Økonomi
Deltagerbetaling: kr. 384,-
inkl. materialer.
Mulighed for tilkøb af typeprofilanalyse.

Tilskud
Kontakt os gerne for en afklaring i
forhold til eventuelt tilskud.

Indhold
Mentorrollen og Opgaverne.
Fokus på Relationen – god aktiv lytning og feedback.
13/12/2022

God kommunikation – ud fra egen typeprofil.
Fokus på relationen – den gode, svære samtale.
12/01/2023


KONTAKT VORES KURSUSTEAM

Anne Ingrid Madsen
Kursusleder
E-mail: av@vejenbc.dk
Tlf.: 76 96 18 80

Pernille From Hansen
Kursussekretær
E-mail: pfh@vejenbc.dk
Tlf.: 76 96 18 88