Forside
Kurser
Personlig udvikling
Mentoruddannelse – Basis – JV

Mentoruddannelse – Basis

Fungerer du som mentor på din arbejdsplads, eller er du måske på vej til at blive det?

Basisuddannelsen er tilrettelagt som et forløb på 3 enkelte dage med mulighed for at arbejde med det man lærer i mellem undervisningsdagene.

Mentoruddannelsen giver dig kompetencer til at:

  • opbygge en positiv relation til den borger som du er mentor for
  • håndtere vanskelige samtaler og situationer
  • motivere til udvikling eller adfærdsændringer
  • fokusere på ressourcerne hos den du er mentor for

Vi træner de grundlæggende redskaber, som er vigtige i rollen som mentor og lægger op til at deltagerne arbejder med fagpersonlige udfordringer i mellem modulerne.

Mellem første og andet modul afholdes individuelle samtaler m. udgangspunkt i Styrketesten og fokus på styrker og udviklingspunkter ift. mentorrollen og arbejdsopgaverne.

Formålet er at tilføre dig kompetencer, der forøger din evne til: 

  • At støtte personer, der er på kanten af arbejdsmarkedet
  • At håndtere vanskelige situationer/samtaler og konflikter
  • At fokusere på ressourcerne hos den du er mentor for

At blive bedre til at modtage nye medarbejdere

Modul 1:

Mentorrollen og opgaverne

Introduktion til mentorbegrebet og de grundlæggende og vigtige elementer i mentorarbejdet. Hvad er en god mentor? Hvordan sætter man grænser og passer på sig selv. Oplæg, øvelser og erfaringsudveksling.

Fokus på relationen – god aktiv lytning og feedback

En god relation mellem mentor og mentee/praktikant/borger er afgørende for at opgaven lykkes. Vi træner evnen til at være nærværende og aktivt lyttende og laver øvelser i at give konstruktiv feedback.

Modul 2:

Positiv psykologi og Styrketesten

Styrketesten er et værktøj til at få øje på og arbejde med egne styrker. Det gælder styrkeområder og arbejdspunkter i forhold til mentorrollen, men også muligheden for at bruge styrketesten i arbejdet med mentee.

Fokus på relationen – den gode samtale

Med åbenhed og ærlighed kommer man som regel længst! Som mentor skal man kunne sige det nødvendige selvom det føles svært eller ubehageligt.

Mentor for en flygtning eller immigrant?

Arbejdet med at integrere flygtninge og immigranter i arbejdslivet involverer mange mentorer ude på arbejdspladserne. Hvad er det man kan gøre som mentor?

Modul 3:

Motiverende samtale

Med god aktiv lytning og en særlig spørgeteknik kan man hjælpe andre til at finde ud af hvilke adfærdsændringer de kunne tænke sig, og hvordan de vil opnå det. Vi øver.

Mentor for en psykisk syg eller sårbar?

Kort oplæg om de mest almindelige psykiske sygdomme samt drøftelser og erfaringsudveksling om hvad der er godt at vide og gøre som mentor?

Anerkendende kommunikation og coaching

Hvad er coaching og en anerkendende tilgang til andre mennesker? Vi træner evnen til se og lytte efter muligheder frem for begrænsninger.

Kursusleder:

Udviklingskonsulent og psykoterapeut William Husted. Har afholdt kurser og uddannelsesforløb for mentorer i mange år og i flere kommuner. Mentorbevis udleveres efter gennemført uddannelse.

Adgangsbetingelser

Ingen

Pris

Deltagergebyret er kr. 558,- for 3 dage.

For personer udenfor Vejen kommune vil der være en egenbetaling for den individuelle typeprofilanalyse og -samtale, hvis man ønsker en sådan.

For ledige eller personer med en videregående uddannelse: kr. 1.924,-

Tilhører du målgruppen for AMU, har din virksomhed mulighed for at modtage VEU-godtgørelse.

Kursusperiode

Modul 1: Torsdag den  5. september 2019 kl. 08:00 – 15:25

Modul 2: Onsdag den 2. oktober 2019  kl. 08:00 – 15:25

Modul 3: Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 08:00 – 15:25

Tilmelding

Tilmeld dig her