Forside
Kurser
Online-kurser
Webshop salgsassistent B2C

Webshop salgsassistent B2C

Webshop salgsassistent B2C

På dette kursus lærer du at formulere tekst, lave konkurrencer, storytelling mv. så du lettere kan sælge via din virksomheds webshop.

Vil du lære at sælge via virksomhedens webshop?


Kursusmål

På dette kursusforløb lærer du at udarbejde en markedsføringsplan og efterfølgende analysere og vurdere omkostningseffektiviteten. Du vil endvidere lære at analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller. Ligeledes bliver der arbejdet med søgemaskineoptimering af webløsninger. Du vil ligeledes lære at kunne udføre en mindre analyse af virksomhedens kunder, ligesom  kundeservice og anvendelse af sociale medier til branding af virksomheden vil være målene.Om kurset

Kurset, Webshop salgsassistent B2C, er for dig, der vil lære at kunne formulere tekst, anvende billeder, konkurrencer, storytelling og andre midler på de sociale medier til at kommunikere med virksomhedens kunder, leverandører og andre interessenter og sælge via virksomhedens webshop.

Du kan via kundeanalyse generere online markedsføring og salg, og du kan medvirke i udarbejdelse af en markedsføringsplan/årshjul og analysere data til mersalg.

Med udgangspunkt i firmaets kundeanalyse og e-strategi kan du udvikle virksomhedens online koncept(er) og via web-profilering arbejde med produkt- og målgruppedifferentiering for at skabe mersalg.

Du lærer at yde en professionel service, og du kan kommunikere med og servicere kunden via fx blogs, e-nyhedsbreve og e-mails og du kan, via viden om GDPR indsamle og bearbejde data med henblik på at udarbejde en 1:1 markedsføring til kunderne/målgrupperne.

Du skal vælge dette kursus, hvis du fx har en EUD Business. Eller hvis du vil omskoles fra anden branche fx Konference-/mødecentre, rejsebureauer, hoteller forlystelser eller restaurationsbranchen og ønsker at lære godt købmandskab og kundeservice online.


Muligheder for økonomisk støtte

VEU-godtgørelse

VEU står for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse. VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) er den kompensation, virksomheder kan få, når de sender medarbejdere på kursus eller efteruddannelse.

VEU-godtgørelsen for tabt arbejdsfortjeneste udgør pt. 100% af dagpenge-satsen. I 2021 er det kr. 892 pr. dag pr. medarbejder. Ansøgningen foregår elektronisk samtidigt med tilmelding.

Der kan søges VEU-godtgørelse for deltagere, der er indenfor AMU-målgruppen. Deltagere med en videregående uddannelse er uden for AMU-målgruppen, men kan også søge VEU-godtgørelse – hvis de ikke har benyttet den videregående uddannelse de seneste 5 år.

Du er omfattet af AMU-målgruppen, hvis:

 • du er selvstændig erhvervsdrivende, privat eller offentligt ansat samt ledig
 • du er ufaglært eller har en uddannelse, som ikke overstiger erhvervsuddannelsesniveau
 • Du kan søge VEU-godtgørelse, når du deltager på et AMU kursus
 • Når du har tilmeldt dig kurset, får du automatisk et link til ansøgning
 • Vær opmærksom på, at du skal have ansøgt om VEU-godtgørelse senest 4 uger fra sidste kursusdag

VEU-godtgørelsen reguleres årligt, og du kan se den aktuelle sats her.

Kompetencefonde

Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde.

Læs mere om kompetencefonde herFor virksomheder

Der er mange gode grunde til at videreuddanne sig, og faglig og personlig udvikling kommer både medarbejderne og virksomheden til gode.

I en verden, som aldrig står stille, stilles der hele tiden nye krav både til medarbejdere og virksomheder – og livslang læring og udvikling er et must.

På VBC Kursuscenter brænder vi for at gøre en forskel for vore kursister og de virksomheder, som vi arbejder sammen med. Vi tilbyder en lang række færdige og gennemprøvede kurser inden for de væsentligste fagområder, og vi udvikler skræddersyede kursusforløb til de virksomheder, der har særlige behov og ønsker. Hvad der er det rigtige for netop din virksomhed, afklarer vi sammen.

Vi har i kursuscentret sammensat et bredt udvalg af kompetencegivende kurser, som vi er sikre på, vil sikre din virksomhed i fremtiden.For ledige

Er du dagpengemodtager?

Der er forskellige muligheder for efteruddannelse, mens du er ledig. Er du dagpengemodtager kan kurser eller videreuddannelse give dig nye jobmuligheder.

 • Seks ugers jobrettet uddannelse gælder for ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.
 • Retten opnås efter 5 ugers ledighed.
 • Ledige inden for målgruppen kan løbende tilmelde sig kurser inden for en erhvervsgruppe, som fremgår af en landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.
 • Kurserne kan samlet set have en varighed på op til seks uger.
 • En ledig, der aftaler og påbegynder et kursus eller individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb i opsigelsesfasen, kan fortsætte hermed i ledighedsperioden. Det forudsættes, at kurset/kurserne i forløbet er indenfor samme erhvervsgruppe på den landsdækkende positivliste, og at den ledige er omfattet af målgruppen.

Særligt for dagpengemodtagere

 • Kurserne skal holdes inden for en referenceperiode på ni måneder for dagpengemodtagere over 25 år og seks måneder for dagpengemodtagere under 25 år.
 • A-kasserne træffer afgørelse om ret til seks ugers jobrettet uddannelse.
 • Der er afsat en pulje på ca. 2 mio. kr. årligt , hvorfra der kan ydes tilskud til jobcentrets køb af kurser fra positivlisten, der overstiger en varighed på seks uger til personer i målgruppen.
 • Ved kurser ud over seks uger skal det skal bemærkes, at a-kasserne kun kan godkende en ansøgning om ret til seks ugers jobrettet uddannelse fra positivlisten, hvis jobcentret har tilkendegivet, at de vil bevilge den det/de kurser, der ligger udover seks uger.

Er du ledig på kontant- eller uddannelseshjælp

Har du ikke ret til dagpenge, afhænger dine muligheder for at deltage i uddannelse af blandt andet din alder og uddannelsesbaggrund. Du vil blive informeret om dine muligheder ved en samtale på jobcentret.

Kig forbi Kursuscentret, så hjælper vi gerne med en snak omkring dine muligheder.Praktisk info

Her kan du få nyttig information om vores kurser og tilmeldingsbetingelser.

Se praktisk info herTilmelding

FAKTA

Forløb

Kurset er af 11 dages varighed.

Datoer

Kontakt VBC Kursuscenter

 

Målgruppe

Kurset er til dig, der har brug for viden til at sælge via virksomheds webshop.

Pris

Deltagerbetaling: kr. 1.514,- inkl. materialer.

Indhold

AMU-mål samt betegnelse

40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet

40754  Anvendelse af pivot-tabeller

40814  Søgemaskineoptimering af digital kommunikation

45951  Kundeanalyse og e-strategi – handel

47189  Online kundeservice og -rådgivning

47629  Markedsføring i praksis

49656  Anvendelse af sociale medier i virksomheden

 


KONTAKT VORES KURSUSTEAM

Anne I. Madsen 76 96 18 80 av@vejenbc.dk
Lars Gadgaard 50 99 71 00 lg@vejenbc.dk