Digital handel

Digital handel

Digital Handel giver dig en rigtig godt indblik i hvor stort det faglige område er inden for E-handel.

Et kursus der giver dig et rigtigt godt indblik i E-handel


Kursusmål

På dette kursusforløb lærer du at udarbejde en markedsføringsplan og efterfølgende analysere og vurdere omkostningseffektiviteten. Du vil endvidere lære at analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller. Ligeledes bliver der arbejdet med søgemaskineoptimering af webløsninger. Du vil ligeledes lære at kunne udføre en mindre analyse af virksomhedens kunder, ligesom e-koncepter og produktdifferentiering, e-markedsføring, kundeservice, tekster til hjemmesider, multikanalmarkedsføring og meget mere vil være en del af kursusforløbet.Om kurset

Uddannelsen, Digital Handel, består af noget af den teori og viden, der er i de 5 moduler i uddannelsen, Digital Handel på EUD Business + et ekstra modul, valgfaget Omnichannel. Du får samme viden som dem, der har taget hele uddannelsen på EUD, Det vil være en fordel, hvis du kan arbejde i en praktikvirksomhed samtidig med, at du er på denne uddannelse.

Vi hjælper dig med til at finde en praktikplads via vores netværk., og du bliver tilmeldt vores netværk, hvor du får de nyeste information fra branchen og et fællesskab at modtage og bidrage med informationer i.

Indhold i uddannelsen:

 • Digitalt salg og forretningsforståelse
 • Digital købsadfærd
 • E-commerce management
 • Dataanalyse
 • Digital Markedsføring
 • Omnichannel

Uddannelsen, Digital Handel, er en meget generel uddannelse indenfor E-handel. og den giver dig en rigtig godt indklik i hvor stort det faglige område er, som du fremover kommer til at arbejde indenfor.

Udviklingen går så hurtig, at uddannelsen, Digital Handel, ikke kan følge med, fordi den ikke bliver specialiseret hurtig nok. Der kommer hver dag nye jobtitler til, som det sidste år er blevet mere fokuseret på delområder af uddannelsen, derfor har vi sammensat denne jobrettede uddannelse ud fra, hvilket område du vil arbejde med, når du har gennemført og bestået den afsluttende prøve.

Vi vil igennem de seks uger specialisere din undervisning, så du efterfølgende kan søge job indenfor den del af digital handel/onlinehandel, som du gerne vil arbejde med fremover og hvor der lige nu er mangel på arbejdskraft

Efter de seks ugers jobrettede uddannelse kan du fx søge job som:

 • E-commerce/E-handelassistent
 • E-commerce Salgsassistent
 • Webshopmedarbejder
 • Webshopassistent
 • Social Media Medarbejder
 • Content Creator/Influencer
 • Content Coordinator
 • Customer Care Coordinator
 • Community Manager


Muligheder for økonomisk støtte

VEU-godtgørelse

VEU står for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse. VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) er den kompensation, virksomheder kan få, når de sender medarbejdere på kursus eller efteruddannelse.

VEU-godtgørelsen for tabt arbejdsfortjeneste udgør pt. 100% af dagpenge-satsen. I 2021 er det kr. 892 pr. dag pr. medarbejder. Ansøgningen foregår elektronisk samtidigt med tilmelding.

Der kan søges VEU-godtgørelse for deltagere, der er indenfor AMU-målgruppen. Deltagere med en videregående uddannelse er uden for AMU-målgruppen, men kan også søge VEU-godtgørelse – hvis de ikke har benyttet den videregående uddannelse de seneste 5 år.

Du er omfattet af AMU-målgruppen, hvis:

 • du er selvstændig erhvervsdrivende, privat eller offentligt ansat samt ledig
 • du er ufaglært eller har en uddannelse, som ikke overstiger erhvervsuddannelsesniveau
 • Du kan søge VEU-godtgørelse, når du deltager på et AMU kursus
 • Når du har tilmeldt dig kurset, får du automatisk et link til ansøgning
 • Vær opmærksom på, at du skal have ansøgt om VEU-godtgørelse senest 4 uger fra sidste kursusdag

VEU-godtgørelsen reguleres årligt, og du kan se den aktuelle sats her.

Kompetencefonde

Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde.

Læs mere om kompetencefonde herFor virksomheder

Der er mange gode grunde til at videreuddanne sig, og faglig og personlig udvikling kommer både medarbejderne og virksomheden til gode.

I en verden, som aldrig står stille, stilles der hele tiden nye krav både til medarbejdere og virksomheder – og livslang læring og udvikling er et must.

På VBC Kursuscenter brænder vi for at gøre en forskel for vore kursister og de virksomheder, som vi arbejder sammen med. Vi tilbyder en lang række færdige og gennemprøvede kurser inden for de væsentligste fagområder, og vi udvikler skræddersyede kursusforløb til de virksomheder, der har særlige behov og ønsker. Hvad der er det rigtige for netop din virksomhed, afklarer vi sammen.

Vi har i kursuscentret sammensat et bredt udvalg af kompetencegivende kurser, som vi er sikre på, vil sikre din virksomhed i fremtiden.For ledige

Er du dagpengemodtager?

Der er forskellige muligheder for efteruddannelse, mens du er ledig. Er du dagpengemodtager kan kurser eller videreuddannelse give dig nye jobmuligheder.

 • Seks ugers jobrettet uddannelse gælder for ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.
 • Retten opnås efter 5 ugers ledighed.
 • Ledige inden for målgruppen kan løbende tilmelde sig kurser inden for en erhvervsgruppe, som fremgår af en landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.
 • Kurserne kan samlet set have en varighed på op til seks uger.
 • En ledig, der aftaler og påbegynder et kursus eller individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb i opsigelsesfasen, kan fortsætte hermed i ledighedsperioden. Det forudsættes, at kurset/kurserne i forløbet er indenfor samme erhvervsgruppe på den landsdækkende positivliste, og at den ledige er omfattet af målgruppen.

Særligt for dagpengemodtagere

 • Kurserne skal holdes inden for en referenceperiode på ni måneder for dagpengemodtagere over 25 år og seks måneder for dagpengemodtagere under 25 år.
 • A-kasserne træffer afgørelse om ret til seks ugers jobrettet uddannelse.
 • Der er afsat en pulje på ca. 2 mio. kr. årligt , hvorfra der kan ydes tilskud til jobcentrets køb af kurser fra positivlisten, der overstiger en varighed på seks uger til personer i målgruppen.
 • Ved kurser ud over seks uger skal det skal bemærkes, at a-kasserne kun kan godkende en ansøgning om ret til seks ugers jobrettet uddannelse fra positivlisten, hvis jobcentret har tilkendegivet, at de vil bevilge den det/de kurser, der ligger udover seks uger.

Er du ledig på kontant- eller uddannelseshjælp

Har du ikke ret til dagpenge, afhænger dine muligheder for at deltage i uddannelse af blandt andet din alder og uddannelsesbaggrund. Du vil blive informeret om dine muligheder ved en samtale på jobcentret.

Kig forbi Kursuscentret, så hjælper vi gerne med en snak omkring dine muligheder.Praktisk info

Her kan du få nyttig information om vores kurser og tilmeldingsbetingelser.

Se praktisk info herTilmelding

Tilmeld dig her


FAKTA

Forløb

Kurset er af 29 dages varighed.

Datoer

Kontakt VBC Kursuscenter

Målgruppe

Til dig der ønsker en generel uddannelse inden for E-handel.

Pris

Deltagerbetaling: kr. 3.974,- inkl. materialer.

Indhold

AMU-mål samt betegnelse

40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet

40754  Anvendelse af pivot-tabeller

40814  Søgemaskineoptimering af digital kommunikation

40995  Nye kunder via viral markedsføring

44373  Anvendelse af præsentationsprogrammer

45909 Videooptagelse i medarbejderens jobfunktion

45951  Kundeanalyse og e-strategi – handel

45952  Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering

45953  E-markedsføring og reklameindsats – handel

47189  Online kundeservice og -rådgivning

47301   Tekster til nettet – formulering og opbygning

47341  Sociale medier som kommunikationskanal – detail

47562  Valg af markedsføringskanal

47629  Markedsføring i praksis

48318  Multikanalmarkedsføring – forretningsmodeller

48319  Multikanalmarkedsføring – anvendelse

49321  Dialogbaseret markedsføring

49656  Anvendelse af sociale medier i virksomheden

 


KONTAKT VORES KURSUSTEAM

Anne I. Madsen 76 96 18 80 av@vejenbc.dk
Lars Gadgaard 50 99 71 00 lg@vejenbc.dk