Forside
Kurser
Økonomikurser
Grundlæggende regnskab

Grundlæggende regnskab

Grundlæggende regnskab

Er du kommende iværksætter, medarbejdende ægtefælle, ansat i en virksomhed, hvor du ønsker
yderligere kompetencer – eller har du bare lyst til at lære at bogføre? Så er dette intensive regnskabskursus tæt på et must.


Kursusmål

På dette kursus lærer du om virksomhedens kontering og behandling af virksomhedens aktiver, placeringen af resultat- og balancekonti, kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov.
Derudover lærer du om debitorer, kreditorer og styring af lageret, ligesom du kommer til at arbejde med detaljerne ved virksomhedens afslutning af regnskabet, når det gælder periodisering af omkostninger, afstemning af bank, moms og kreditorer – herunder afstemning af løn og udarbejdelsen af lønsedler.Om kurset

Du vil på kurset arbejde med økonomistyringsprogrammet e-conomic.
Som inden for alt andet sker der også lovændringer inden for regnskabsområdet.
Noget af tiden vil derfor gå med at søge information om
eventuelle nye regler, love og ændringer af satser eller beløbsgrænser.
På dette kursus lærer du grundlæggende regnskab, så du kan håndtere
virksomhedens bogholderi.
Efter kurset kan du:

 • håndtere grundlæggende bogføring
 • arbejde med debitorer, kreditorer og lagerstyring
 • medvirke og bidrage til udarbejdelse af regnskaber
 • arbejde i programmerne e-conomic og Excel


Muligheder for økonomisk støtte

VEU-godtgørelse

VEU står for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse. VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) er den kompensation, virksomheder kan få, når de sender medarbejdere på kursus eller efteruddannelse.

VEU-godtgørelsen for tabt arbejdsfortjeneste udgør pt. 100% af dagpenge-satsen. I 2021 er det kr. 892 pr. dag pr. medarbejder. Ansøgningen foregår elektronisk samtidigt med tilmelding.

Der kan søges VEU-godtgørelse for deltagere, der er indenfor AMU-målgruppen. Deltagere med en videregående uddannelse er uden for AMU-målgruppen, men kan også søge VEU-godtgørelse – hvis de ikke har benyttet den videregående uddannelse de seneste 5 år.

Du er omfattet af AMU-målgruppen, hvis:

 • du er selvstændig erhvervsdrivende, privat eller offentligt ansat samt ledig
 • du er ufaglært eller har en uddannelse, som ikke overstiger erhvervsuddannelsesniveau
 • Du kan søge VEU-godtgørelse, når du deltager på et AMU kursus
 • Når du har tilmeldt dig kurset, får du automatisk et link til ansøgning
 • Vær opmærksom på, at du skal have ansøgt om VEU-godtgørelse senest 4 uger fra sidste kursusdag

VEU-godtgørelsen reguleres årligt, og du kan se den aktuelle sats her.

Kompetencefonde

Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde.

Læs mere om kompetencefonde herFor virksomheder

Der er mange gode grunde til at videreuddanne sig, og faglig og personlig udvikling kommer både medarbejderne og virksomheden til gode.

I en verden, som aldrig står stille, stilles der hele tiden nye krav både til medarbejdere og virksomheder – og livslang læring og udvikling er et must.

På VBC Kursuscenter brænder vi for at gøre en forskel for vore kursister og de virksomheder, som vi arbejder sammen med. Vi tilbyder en lang række færdige og gennemprøvede kurser inden for de væsentligste fagområder, og vi udvikler skræddersyede kursusforløb til de virksomheder, der har særlige behov og ønsker. Hvad der er det rigtige for netop din virksomhed, afklarer vi sammen.

Vi har i kursuscentret sammensat et bredt udvalg af kompetencegivende kurser, som vi er sikre på, vil sikre din virksomhed i fremtiden.For ledige

Er du dagpengemodtager?

Der er forskellige muligheder for efteruddannelse, mens du er ledig. Er du dagpengemodtager kan kurser eller videreuddannelse give dig nye jobmuligheder.

 • Seks ugers jobrettet uddannelse gælder for ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.
 • Retten opnås efter 5 ugers ledighed.
 • Ledige inden for målgruppen kan løbende tilmelde sig kurser inden for en erhvervsgruppe, som fremgår af en landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.
 • Kurserne kan samlet set have en varighed på op til seks uger.
 • En ledig, der aftaler og påbegynder et kursus eller individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb i opsigelsesfasen, kan fortsætte hermed i ledighedsperioden. Det forudsættes, at kurset/kurserne i forløbet er indenfor samme erhvervsgruppe på den landsdækkende positivliste, og at den ledige er omfattet af målgruppen.

Særligt for dagpengemodtagere

 • Kurserne skal holdes inden for en referenceperiode på ni måneder for dagpengemodtagere over 25 år og seks måneder for dagpengemodtagere under 25 år.
 • A-kasserne træffer afgørelse om ret til seks ugers jobrettet uddannelse.
 • Der er afsat en pulje på ca. 2 mio. kr. årligt , hvorfra der kan ydes tilskud til jobcentrets køb af kurser fra positivlisten, der overstiger en varighed på seks uger til personer i målgruppen.
 • Ved kurser ud over seks uger skal det skal bemærkes, at a-kasserne kun kan godkende en ansøgning om ret til seks ugers jobrettet uddannelse fra positivlisten, hvis jobcentret har tilkendegivet, at de vil bevilge den det/de kurser, der ligger udover seks uger.

Er du ledig på kontant- eller uddannelseshjælp

Har du ikke ret til dagpenge, afhænger dine muligheder for at deltage i uddannelse af blandt andet din alder og uddannelsesbaggrund. Du vil blive informeret om dine muligheder ved en samtale på jobcentret.

Kig forbi Kursuscentret, så hjælper vi gerne med en snak omkring dine muligheder.Praktisk info

Her kan du få nyttig information om vores kurser og tilmeldingsbetingelser.

Se praktisk info herTilmelding

Kontakt kursuscenteret for yderligere oplysninger

Tilmeld dig her


FAKTA

Forløb

Kurset er modulopdelt og løber
over 20 dage.
Målgruppe
For alle, der arbejder med regnskab
– og dig, der har lyst til at lære det.
Økonomi
Deltagerbetaling: kr. 2.520,-
inkl. materialer.
Tilskud
Kontakt os gerne for en afklaring i
forhold til eventuelt tilskud.
Indhold
45962 Kontoplaner og virksomhedens
rapporteringsbehov
45965 Placering af resultat- og
balancekonti
45972 Opstilling og analyse af
årsregnskabet
45969 Daglig registrering i et
økonomistyringsprogram
45967 Registreringsmetoder ved
virksomhedens drift
47381 Bilagsbehandling med
efterfølgende kasserapport
47382 Anvendelse af periodisk
beregning og registrering
45960 Kontering af køb, salg, drift
af biler og ejendom
40007 Regnskabsafstemninger
ifm. årsafslutningen
40008 Årsafslutning af
bogholderiet


KONTAKT VORES KURSUSTEAM

Anne I. Madsen 76 96 18 80 av@vejenbc.dk
Lars Gadgaard 50 99 71 00 lg@vejenbc.dk