Forside
Kurser
Lederkurser
Grundlæggende lederuddannelse

Grundlæggende lederuddannelse

Grundlæggende lederuddannelse

Det kræver indsigt og retning at være en god leder. Men det kræver først og fremmest en god værktøjskasse.

Er du den fødte leder? Du er muligvis god til at gå forrest, men ved du, hvilke redskaber, der virker bedst, når tingene spidser til?
På dette modulopbyggede kursus får du indsigt i lederens mange interessante udfordringer, og du får konkrete redskaber med hjem, som bliver uundværlige i din hverdag som leder.
Bemærk: Efter kurset kan du fortsætte på overbygningen Videregående lederuddannelse.


Kursusmål

Med fokus på områder som kommunikation, konfliktløsning, adfærdspsykologi samt forandrings- og udviklingsprocesser sætter uddannelsen dig i stand til at håndtere de mange forskelligartede opgaver, som en moderne leder står over for i sit daglige arbejde.


Moduler

 • Introduktion til ledelse
 • Kommunikation som ledelsesværktøj
 • Konflikthåndtering og vanskelige samtaler
 • Situationsbestemt ledelse
 • Innovations- og forandringsprocesser


Om kurset

Kurset Grundlæggende lederuddannelse er en motiverende uddannelse,
der giver dig konkrete pejlemærker at arbejde (og lede) efter i en hverdag
som leder.
Efter kurset kan du:

 • blive bevidst om din rolle som leder
 • genkende og anerkende gode ledere og god ledelse
 • anvende forskellige ledelsesstile og -metoder
 • kommunikere effektivt og bedre håndtere konflikter
 • blive fortrolig med grundlæggende ledelsesværktøjer
 • arbejde med coaching
 • planlægge og motivere
 • drage nytte af din egen personlige udvikling

Se her en video om Lederkurset.

Se video her.


Om underviseren

E-mail: amj@majcom.dk

Arent Michael Jensen
Selvstændig konsulent

Har mere end 25 års erfaring med at udvikle mennesker og virksomheder. Har mange års praktisk erfaring inden for ledelse og kan på levende vis sætte sig ind i de daglige udfordringer som en ny, såvel som en erfaren leder er udsat for.

Som underviser er jeg klar og tydelig i min formidling og jeg fokuserer på at bygge bro mellem teori og praksis.

Baggrund

Selvstændig konsulent der har en bred erfaring inden for forandringskultur, leder- og medarbejderudvikling, teambuilding m.v.Muligheder for økonomisk støtte

VEU-godtgørelse

VEU står for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse. VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) er den kompensation, virksomheder kan få, når de sender medarbejdere på kursus eller efteruddannelse.

VEU-godtgørelsen for tabt arbejdsfortjeneste udgør pt. 100% af dagpengesatsen. I 2022 er det kr. 893 pr. dag pr. medarbejder. Ansøgningen foregår elektronisk samtidigt med tilmelding.

Der kan søges VEU-godtgørelse for deltagere, der er indenfor AMU-målgruppen. Deltagere med en videregående uddannelse er uden for AMU-målgruppen, men kan også søge VEU-godtgørelse – hvis de ikke har benyttet den videregående uddannelse de seneste 5 år.

Du er omfattet af AMU-målgruppen, hvis:

 • du er selvstændig erhvervsdrivende, privat eller offentligt ansat samt ledig
 • du er ufaglært eller har en uddannelse, som ikke overstiger erhvervsuddannelsesniveau
 • Du kan søge VEU-godtgørelse, når du deltager på et AMU kursus
 • Når du har tilmeldt dig kurset, får du automatisk et link til ansøgning
 • Vær opmærksom på, at du skal have ansøgt om VEU-godtgørelse senest 4 uger fra sidste kursusdag

VEU-godtgørelsen reguleres årligt, og du kan se den aktuelle sats her.

Kompetencefonde

Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde.

Læs mere om kompetencefonde herFor virksomheder

Der er mange gode grunde til at videreuddanne sig, og faglig og personlig udvikling kommer både medarbejderne og virksomheden til gode.

I en verden, som aldrig står stille, stilles der hele tiden nye krav både til medarbejdere og virksomheder – og livslang læring og udvikling er et must.

På VBC Kursuscenter brænder vi for at gøre en forskel for vore kursister og de virksomheder, som vi arbejder sammen med. Vi tilbyder en lang række færdige og gennemprøvede kurser inden for de væsentligste fagområder, og vi udvikler skræddersyede kursusforløb til de virksomheder, der har særlige behov og ønsker. Hvad der er det rigtige for netop din virksomhed, afklarer vi sammen.

Vi har i kursuscentret sammensat et bredt udvalg af kompetencegivende kurser, som vi er sikre på, vil sikre din virksomhed i fremtiden.For ledige

Mange muligheder for opkvalificering og efteruddannelse

Vi har altid rigtig mange muligheder for opkvalificering og efteruddannelse, og vi står klar til at hjælpe dig med at finde inspiration til din kompetenceudvikling.

Læs mere nedenfor på siden om de særlige tilbud til dig, der er ledig eller dig, der er i job.

Vi er altid klar til at give dig en individuel sparring og vejledning, hvis du er i tvivl om, hvad du skal vælge, og hvilke kurser og uddannelser, der bedst understøtter de behov og ønsker, du har for din fremtid.

6 ugers jobrettet forløb

Når du ønsker et 6 ugers jobrettet kontakter du os i Kursuscentret.

Er du ledig og modtager dagpenge, er der mulighed for, at du kan deltage i kurser af op til 6 ugers varighed samtidig med, at du får dagpenge.

Hvis du ønsker at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du deltage, når du har været ledig i sammenlagt 5 uger.

Du kan læse mere om 6 ugers jobrettet uddannelse her:

https://star.dk/indsatser-og-ordninger/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-veu/uddannelser-for-ledige/ordninger-jobrettet-veu/6-ugers/

Ledig med jobplan

Har du ikke ret til dagpenge, afhænger dine muligheder for at deltage i kompetenceudvikling af blandt andet din alder og uddannelsesbaggrund. Book et møde på Jobcentret om dine muligheder, eller kig ind til os i Kursuscentret, så tager vi en snak.Praktisk info

Her kan du få nyttig information om vores kurser og tilmeldingsbetingelser.

Se praktisk info her
Kurset er opdelt i moduler på 1-2 dages varighed og løber over 13 dage fordelt på ca. 6 måneder.
Forløbet er en vekselvirkning mellem teori, praktiske øvelser, diskussioner og gruppearbejde.

Målgruppe
Nuværende eller kommende ledere, der vil styrke deres ledelses-kompetencer.

Økonomi
Deltagerbetaling: kr. 2.496,-
inkl. materialer.

Tilskud
Kontakt os gerne for en afklaring i forhold til eventuelt tilskud.

Indhold
49728- Ledelse og det personlige lederskab
04. oktober 2022.

49728- Ledelse og det personlige lederskab.
25. – 26. oktober 2022.

49729- Kommunikation som ledelsesværktøj
22. – 23. november 2022.

49732- Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler.
13. – 14. december 2022.

49733- Situationsbestemt ledelse
19. – 20. januar 2023

49730- Mødeledelse og dag 1 af 49734- Forandringsledelse.
02. – 03. februar September 2023.

49734- Forandringsledelse.
27. – 28. februar 2023

KONTAKT VORES KURSUSTEAM

Anne Ingrid Madsen
Kursusleder
E-mail: av@vejenbc.dk
Tlf.: 76 96 18 80

Pernille From Hansen
Kursussekretær
E-mail: pfh@vejenbc.dk
Tlf.: 76 96 18 88