Forside
Kurser
HR & Arbejdsmiljø
Virksomheds- og teamkultur

Virksomheds- og teamkultur

Virksomheds- og teamkultur

Nerven i ethvert team er den kultur, der præger teamet – både på det bevidste og det ubevidste plan. Vi arbejder i dybden med teamkultur generelt og ser på mekanismerne i netop jeres team. Undervejs i kurset præsenterer vi en række principper og værktøjer, som kan sikre varige forandringer og et stærkere fællesskab.

Vi tuner ind på jeres teamkultur. Hvor er I stærke? Hvor er I svage? Hvilke vaner kæmper I med? Og hvilke uskrevne regler kendetegner jeres særlige teamkultur?
Med en kombination af relevant teori og enkle praktiske øvelser sætter vi fokus på, hvordan en teamkultur bliver skabt. Vi ser på, hvad vi gør i hverdagen og på hvilke historier, vi fortæller os selv og hinanden. Vi går i dybden med fællesskabet, og vi undersøger, hvordan vi kan ændre en given kultur til det bedre.
Vi tænker ud af boksen og ser på, hvordan vi kan gøre tingene på en anden måde. Vores erfaring er nemlig, at hvis en kultur for alvor skal forandres, skal der en ny bevidsthed og masser af motivation til hos alle medlemmer af teamet.


Kom tæt på de fire arketyper

Målet med kurset er, at du bliver bevidst om, hvad kultur egentlig er – og hvordan teamkultur skabes. Gennem teoretisk viden og dialog lærer du, hvordan du sætter kultur på dagsordenen i din virksomhed eller organisation, og du lærer, hvordan I i netop dit team kan indgå aftaler om skabelse af en ny og bedre kultur.

Kursusmål

Med fokus på områder som kommunikation, konfliktløsning, adfærdspsykologi samt forandrings- og udviklingsprocesser sætter uddannelsen dig i stand til at håndtere de mange forskelligartede opgaver, som en moderne leder står over for i sit daglige arbejde.Om kurset

Med en ny viden om teamkultur bliver du i stand til at deltage aktivt i
udviklingen af en ny, sundere og stærkere kultur i dit team. Jo flere
deltagere fra dit team, desto mere radikale forandringer kan I forvente.
Efter kurset kan du:

  • sætte kultur på dagsordenen i din virksomhed
  • bidrage til udviklingen af en stærkere og sundere kultur i dit team


Muligheder for økonomisk støtte

VEU-godtgørelse

VEU står for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse. VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) er den kompensation, virksomheder kan få, når de sender medarbejdere på kursus eller efteruddannelse.

VEU-godtgørelsen for tabt arbejdsfortjeneste udgør pt. 100% af dagpengesatsen. I 2022 er det kr. 893 pr. dag pr. medarbejder. Ansøgningen foregår elektronisk samtidigt med tilmelding.

Der kan søges VEU-godtgørelse for deltagere, der er indenfor AMU-målgruppen. Deltagere med en videregående uddannelse er uden for AMU-målgruppen, men kan også søge VEU-godtgørelse – hvis de ikke har benyttet den videregående uddannelse de seneste 5 år.

Du er omfattet af AMU-målgruppen, hvis:

  • du er selvstændig erhvervsdrivende, privat eller offentligt ansat samt ledig
  • du er ufaglært eller har en uddannelse, som ikke overstiger erhvervsuddannelsesniveau
  • Du kan søge VEU-godtgørelse, når du deltager på et AMU kursus
  • Når du har tilmeldt dig kurset, får du automatisk et link til ansøgning
  • Vær opmærksom på, at du skal have ansøgt om VEU-godtgørelse senest 4 uger fra sidste kursusdag

VEU-godtgørelsen reguleres årligt, og du kan se den aktuelle sats her.

Kompetencefonde

Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde.

Læs mere om kompetencefonde herFor virksomheder

Der er mange gode grunde til at videreuddanne sig, og faglig og personlig udvikling kommer både medarbejderne og virksomheden til gode.

I en verden, som aldrig står stille, stilles der hele tiden nye krav både til medarbejdere og virksomheder – og livslang læring og udvikling er et must.

På VBC Kursuscenter brænder vi for at gøre en forskel for vore kursister og de virksomheder, som vi arbejder sammen med. Vi tilbyder en lang række færdige og gennemprøvede kurser inden for de væsentligste fagområder, og vi udvikler skræddersyede kursusforløb til de virksomheder, der har særlige behov og ønsker. Hvad der er det rigtige for netop din virksomhed, afklarer vi sammen.

Vi har i kursuscentret sammensat et bredt udvalg af kompetencegivende kurser, som vi er sikre på, vil sikre din virksomhed i fremtiden.For ledige

Mange muligheder for opkvalificering og efteruddannelse

Vi har altid rigtig mange muligheder for opkvalificering og efteruddannelse, og vi står klar til at hjælpe dig med at finde inspiration til din kompetenceudvikling.

Læs mere nedenfor på siden om de særlige tilbud til dig, der er ledig eller dig, der er i job.

Vi er altid klar til at give dig en individuel sparring og vejledning, hvis du er i tvivl om, hvad du skal vælge, og hvilke kurser og uddannelser, der bedst understøtter de behov og ønsker, du har for din fremtid.

6 ugers jobrettet forløb

Når du ønsker et 6 ugers jobrettet kontakter du os i Kursuscentret.

Er du ledig og modtager dagpenge, er der mulighed for, at du kan deltage i kurser af op til 6 ugers varighed samtidig med, at du får dagpenge.

Hvis du ønsker at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du deltage, når du har været ledig i sammenlagt 5 uger.

Du kan læse mere om 6 ugers jobrettet uddannelse her:

https://star.dk/indsatser-og-ordninger/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-veu/uddannelser-for-ledige/ordninger-jobrettet-veu/6-ugers/

Ledig med jobplan

Har du ikke ret til dagpenge, afhænger dine muligheder for at deltage i kompetenceudvikling af blandt andet din alder og uddannelsesbaggrund. Book et møde på Jobcentret om dine muligheder, eller kig ind til os i Kursuscentret, så tager vi en snak.Praktisk info

Her kan du få nyttig information om vores kurser og tilmeldingsbetingelser.

Se praktisk info herTilmelding

Kontakt kursuscenteret for yderligere oplysninger


FAKTA

Forløb

Kurset er opdelt i moduler og løber
over 4 dage. Indholdet veksler
mellem teori og praktik.
Målgruppe
Virksomheder og teams, der ønsker at arbejde konstruktivt med udvikling og justering af deres kultur.
Økonomi
Deltagerbetaling: kr. 752,- inkl. materialer.
Tilskud
Kontakt os gerne for en afklaring i forhold til eventuelt tilskud.
Indhold
45983 Samarbejde i grupper
i virksomheden
49259 Kommunikation i teams


KONTAKT VORES KURSUSTEAM

Anne Ingrid Madsen
Kursusleder
E-mail: av@vejenbc.dk
Tlf.: 76 96 18 80

Pernille From Hansen
Kursussekretær
E-mail: pfh@vejenbc.dk
Tlf.: 76 96 18 88