Forside
Kurser
Dansk for nydanskere

Dansk for nydanskere

Dansk for nydanskere

På dette kursus bliver du bedre til det danske sprog og får færdigheder,
så du kan kommunikere inden for dit eget fagområde. Samtidig lærer du
om det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem.

Kurset er inddelt i tre niveauer, så du er sikret den undervisning, der
passer lige præcis til dig og dine forudsætninger.


Kursusmål

Målet med kursut er at forbedre dine danskkundskaber samt at
forberede dig til at indgå på det danske arbejdsmarked eller i det
danske uddannelsessystem.Om kurset

Kurset er inddelt i 3 niveauer med hver sine mål.

Efter kurset Dansk basis kan du:

 • anvende sproget til at tale om dit fag
 • planlægge og udføre dit arbejde på dansk
 • bruge dit nye kendskab til det danske arbejdsmarked
  og din branches arbejdspladskultur
 • bruge dit kendskab til det danske uddannelsessystem

Efter kurset Dansk alment niveau kan du:

 • udnytte et større kendskab til fagsproget i din branche
 • tale og skrive fagsprog om fx maskiner, processer og
  lignende inden for din branche
 • udnytte et bedre kendskab til dansk grammatik
 • udnytte et bedre kendskab til det danske arbejdsmarked
  og uddannelsessystem

Efter kurset Dansk udvidet niveau kan du:

 • i høj grad bruge det danske sprog både privat og professionelt
 • blive fortrolig med både mundtlig og skriftlig dansk, så du kan
  udføre dit job
 • tale og skrive fagsprog sikkert inden for din branche
 • udnytte dit nye og brede kendskab til det danske arbejdsmarked
  og uddannelsessystem


Muligheder for økonomisk støtte

VEU-godtgørelse

VEU står for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse. VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) er den kompensation, virksomheder kan få, når de sender medarbejdere på kursus eller efteruddannelse.

VEU-godtgørelsen for tabt arbejdsfortjeneste udgør pt. 100% af dagpenge-satsen. I 2021 er det kr. 892 pr. dag pr. medarbejder. Ansøgningen foregår elektronisk samtidigt med tilmelding.

Der kan søges VEU-godtgørelse for deltagere, der er indenfor AMU-målgruppen. Deltagere med en videregående uddannelse er uden for AMU-målgruppen, men kan også søge VEU-godtgørelse – hvis de ikke har benyttet den videregående uddannelse de seneste 5 år.

Du er omfattet af AMU-målgruppen, hvis:

 • du er selvstændig erhvervsdrivende, privat eller offentligt ansat samt ledig
 • du er ufaglært eller har en uddannelse, som ikke overstiger erhvervsuddannelsesniveau
 • Du kan søge VEU-godtgørelse, når du deltager på et AMU kursus
 • Når du har tilmeldt dig kurset, får du automatisk et link til ansøgning
 • Vær opmærksom på, at du skal have ansøgt om VEU-godtgørelse senest 4 uger fra sidste kursusdag

VEU-godtgørelsen reguleres årligt, og du kan se den aktuelle sats her.

Kompetencefonde

Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde.

Læs mere om kompetencefonde herFor virksomheder

Der er mange gode grunde til at videreuddanne sig, og faglig og personlig udvikling kommer både medarbejderne og virksomheden til gode.

I en verden, som aldrig står stille, stilles der hele tiden nye krav både til medarbejdere og virksomheder – og livslang læring og udvikling er et must.

På VBC Kursuscenter brænder vi for at gøre en forskel for vore kursister og de virksomheder, som vi arbejder sammen med. Vi tilbyder en lang række færdige og gennemprøvede kurser inden for de væsentligste fagområder, og vi udvikler skræddersyede kursusforløb til de virksomheder, der har særlige behov og ønsker. Hvad der er det rigtige for netop din virksomhed, afklarer vi sammen.

Vi har i kursuscentret sammensat et bredt udvalg af kompetencegivende kurser, som vi er sikre på, vil sikre din virksomhed i fremtiden.For ledige

Er du dagpengemodtager?

Der er forskellige muligheder for efteruddannelse, mens du er ledig. Er du dagpengemodtager kan kurser eller videreuddannelse give dig nye jobmuligheder.

 • Seks ugers jobrettet uddannelse gælder for ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.
 • Retten opnås efter 5 ugers ledighed.
 • Ledige inden for målgruppen kan løbende tilmelde sig kurser inden for en erhvervsgruppe, som fremgår af en landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.
 • Kurserne kan samlet set have en varighed på op til seks uger.
 • En ledig, der aftaler og påbegynder et kursus eller individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb i opsigelsesfasen, kan fortsætte hermed i ledighedsperioden. Det forudsættes, at kurset/kurserne i forløbet er indenfor samme erhvervsgruppe på den landsdækkende positivliste, og at den ledige er omfattet af målgruppen.

Særligt for dagpengemodtagere

 • Kurserne skal holdes inden for en referenceperiode på ni måneder for dagpengemodtagere over 25 år og seks måneder for dagpengemodtagere under 25 år.
 • A-kasserne træffer afgørelse om ret til seks ugers jobrettet uddannelse.
 • Der er afsat en pulje på ca. 2 mio. kr. årligt , hvorfra der kan ydes tilskud til jobcentrets køb af kurser fra positivlisten, der overstiger en varighed på seks uger til personer i målgruppen.
 • Ved kurser ud over seks uger skal det skal bemærkes, at a-kasserne kun kan godkende en ansøgning om ret til seks ugers jobrettet uddannelse fra positivlisten, hvis jobcentret har tilkendegivet, at de vil bevilge den det/de kurser, der ligger udover seks uger.

Er du ledig på kontant- eller uddannelseshjælp

Har du ikke ret til dagpenge, afhænger dine muligheder for at deltage i uddannelse af blandt andet din alder og uddannelsesbaggrund. Du vil blive informeret om dine muligheder ved en samtale på jobcentret.

Kig forbi Kursuscentret, så hjælper vi gerne med en snak omkring dine muligheder.Praktisk info

Her kan du få nyttig information om vores kurser og tilmeldingsbetingelser.

Se praktisk info herTilmelding

Kontakt kursuscenteret for yderligere oplysninger

Tilmeld dig her


FAKTA

Forløb

Kurserne løber op til 30 dage.
Målgruppe
Alle nydanskere, der ønsker et
elementært kendskab til fagsprog
samt at kunne kommunikere
mundtligt og skriftligt om områder
inden for egen branche – uanset
forudgående niveau.
Økonomi
Dansk basis er gratis for alle i
AMU-målgruppen. For øvrige kurser
er prisen fra kr. 126,- pr. dag.

Tilskud
Kontakt os gerne for en afklaring i
forhold til eventuelt tilskud.
Indhold
45545 Dansk som andetsprog
for F/I, basis
45573 Dansk som andetsprog
for F/I, alment niveau
45574 Dansk som andetsprog
for F/I, udvidet niveau


KONTAKT VORES KURSUSTEAM

Anne I. Madsen 76 96 18 80 av@vejenbc.dk
Lars Gadgaard 50 99 71 00 lg@vejenbc.dk