Forside
Kurser
Akademikurser
Innovation, produkt & produktion

Innovation, produkt & produktion

Akademiuddannelse

Med en akademiuddannelse får du papir på alt det, du har lært siden dit svendebrev. Men du lærer også nyt og får mange flere muligheder for selv at bestemme hvor og med hvad du vil arbejde.

Innovation

Nytænkning – idéer – og evnen til at realisere dem! Innovation er ofte nøglen til ækst og oranisationsudvikling – men det kan være en svær disciplin at gøre sine første erfaringer med. For hvordan vurderer man de gode idéer og føre de bedste ud i praksis? Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion kvalificerer dig til at anallysere, planlægge og vurdere problemstillingerne inden for innovation og produktionsoptimering i private og offentlig virksomheder i både Danmark og udlandet. Du lærer at kombinere viden om innovation, produkt og produktudvikling og at sarmarbejde med andre med en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelse i Innovation, Produkt & Produktion består af obligatoriske moduler på i alt 40 ECTS-point, som konstituerer uddannelsen et antal valgfrie moduler på 5 eller 10 ECTS-Point samt et afgangsprojekt på 10 ECTS-point, der afslutter uddannelsen.

OBLIGATORISKE FAG

  • Projektledelse (10 ECTS)
  • Anvendt økonomi (5ECTS)
  • Kvalitetsoptimering med Six Sigma (10 ECTS)
  • Organisering (5 ECTS)
  • Produktionsoptimering (10 ECTS)

VALGFRIT FAG

  • Kvalitet/Miljø/Sikkerhed (10 ECTS)

AFGANGSPROJEKT

Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, hvor du går i dybden med et emne inden for dit område.

OMFANG

Fag på 10 ECTS løber over 8 uger – med en ugentlig undervisningsdag.

Fag på 5 ECTS løber over 4 uger – med en ugentlig undervisningsdag. Du skal regne med hjemmearbejde mellem undervisningsdagene. Du vælger selv om du vil tage et/flere moduler eller en hel uddannelse. Hvis du tager hele uddannelsen, gøres det typisk over en 3 års periode.

ADGANGSKRAV

For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse, det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

STUDIEFORBEREDELSE

Er du interesseret i at påbegynde studieforløbet til en færdig Akademiuddannelse i Innovation, Produkt & Produktion, men vil du gerne føle dig helt studieklar, så er faget Indledende kommunikation måske noget for dig!

Indledende kommunikation lærer dig om studieteknik, projektskrivning og formidling, så du er rustet til en akademiudannelse. Faget tæller ikke med i det samlede uddannelsesforløb, og der er ingen eksamen.

Hvad koster det?

10 ECTS-point fag kr. 9.900,-

5 ECTS- point fag kr. 5.750,-

Indledende kommunikation kr. 3.000,-

Priserne er incl. bøger, materialer og forplejning.

Uddannelsen kan financieres via din virksomhed, men som lønmodtager og ansat inden for industri har du også ret til optjent selvvalgt uddannelse og samtidig have mulighed for at søge refusion i form af Statens voksenuddannelsesstøtte SVU. Se mere på www.svu.dk

Medlemmer af Industriens kompetencefond (IKUF) kan søge udgifter til uddannelsesgebyr og materialer dækket samt 85% løntabsgodtgørelse. Se mere på www.ikuf.dk

Holdforløb:

Kvalitetsoptimering med Six Sigma (10 ETCS):

Eksamensdato:

 

Tilmelding

Tilmelding sker hos Hanne Johansen, mail: hajo@easv.dk eller mobil 4177 5717 , eller på tilmeldingsblanket, som du kan downloade her

Sted:

Ved tilstrækkeligt tilmeldte oprettes der hold i Vejen og Esbjerg

Kontakt vedr. indhold og uddannelse:

Uddannelseskonsulent Kim Bo Skøtt, kbs@easv.dk

Kontakt vedr. kompetencefond & finansiering

Faglig sekretær, Dansk metal, Erling Jensen, 3363 2310 eller erling@danskmetal.dk