Forside
Den videregående Mentoruddannelse

Den videregående Mentoruddannelse

 Det videregående uddannelsesforløb …. 

 • har fokus på hvordan den gode relation til borgerne sikres og udvikles 
 • giver viden og solide værktøjer i arbejdet med borgerne 
 • træner deltagerne i at passe på sig selv – og hinanden  
 • har coaching og konflikthåndtering som centralt tema                    

Målgruppen: Medarbejdere og ledere der arbejder med borgere/praktikanter/mentees og som har gennemført basisuddannelsen for mentorer (eller tilsvarende)

Mål: At udvikle mentorernes sociale kompetencer, samt give dem….

 • viden og værktøjer til at løse opgaven og skabe en positiv udvikling – også når det er rigtigt svært.
 •  en god kontaktevne – der er afgørende når man skal støtte og hjælpe andre mennesker
 • et godt indblik i de ubevidste mekanismer som driver os mennesker – især når vi er i en udsat situation. Mekanismer som vi logisk kan forstå, men som indimellem belaster os
 • overblik til at få øje på og håndtere de psykiske faktorer, der har stor betydning for den gode relation
 • redskaber til at træne den mentale robusthed så man forbliver “langtidsholdbar” i jobbet

Når vi som professionelle arbejder med mennesker, sker det at vi bliver ramt på en måde, der påvirker vores arbejde på en uhensigtsmæssig måde. Her er der brug for gode kollegiale relationer og værktøjer til at få genetableret den gode professionelle kontakt.  

Læs nyhedsbrev her…

Modul 1: Fundamentet – kernen i det jeg-styrkende arbejde 

 • Hvad siger den nye hjerneforskning om udviklingspsykologi, mentalisering og betydningen for relationer mellem mennesker? Tilknytningsteori og grundlæggende psykologisk teori om udvikling og relationens betydning
 • At veksle mellem aktiv lytning, coaching og rådgivning. Oplæg og træning i at kommunikere motiverende, og håndtere modstanden når dén er der.
 • Psykisk sårbarhed/sygdom. Hvad er det? Hvordan støtter vi kolleger, borgere, praktikanter med særlige udfordringer bedst muligt?
 • Metoder der både har til opgave at ”passe på” den professionelle, men som samtidig giver ny indsigt i hvad der kan/skal gøres i det videre arbejde med borgeren

Modul 2: Arbejdet med relationer og positiv psykologi

 • Hvor er de individuelle personfaglige udviklingspunkter i det sociale mentorarbejde. Vi tager udgangspunkt i, og arbejder med, en individuel adfærdsprofil
 • Den coachende tilgang. Træning i at bruge coachende teknikker som effektive redskaber til at afdække ressourcer og skabe handling mod positive mål
 • Hvordan skaber du balance mellem arbejdsliv og privatliv, så du forbliver “langtidsholdbar” i mentorarbejdet? Vi træner den mentale robusthed og bruger det vi kan bruge fra forskningen i positiv psykologi
 • Med udgangspunkt i en individuel styrketest (VIA) arbejder v med de positive styrker og hvordan de kan bruges i arbejdet med andre mennesker
 • Individuelt fokus på egne udviklingspunkter i arbejdet med mennesker

Modul 3: Konflikter og svære samtaler – hvordan skal de håndteres?

 • Når samarbejdet med borgeren slår gnister. God konflikthåndtering. At sige det der skal siges på en tydelig og ordentlig måde
 • Vigtigheden af motivation i personligt udviklingsarbejde. Hvordan styrkes den? Hvordan tager man beslutninger, som bliver til noget? Hvordan kan man både være realistisk og sætte høje mål?
 • Egne (og andres) forsvarsmekanismer? – Hvordan bruges ”den indre konflikttrekant” (model til at arbejde med angst, følelser og forsvar)
 • Oplæg og træning i at være i og håndtere svære situationer – hvad sker der med mig og den anden? 

Modul 4: Den gode Mentor – opsamling og afslutning

 • Mental robusthedstræning med fokus på selvregulering, tænkning og problemløsning.
 • Opsamling, øvelser og repetition. Træning i at afholde mentorsamtaler.

Modulerne er tilrettelagt med korte oplæg, fælles dialog, udveksling samt øvelser og arbejde med konkrete erfaringer og udfordringer. Der vil være en høj grad af deltagerinvolvering.

Hold 1 2020:

Modul 1:   28. og 29. september 2020

Modul 2:  21. og 22. oktober 2020

Modul 3:  17. og 18. november 2020

Modul 4:  10. december 2020

Tilmeld dig her

Antal: 16-18 deltagere

Kursusleder: William Husted, Erfaren udviklingskonsulent og psykoterapeut, MPF

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk. Spørgsmål ang. tilmelding til Anne I. Madsen, Vejen Business College, 76 96 18 80, av@vejenhs.dk

Pris: Kr. 1.006,- for 7 dage hvis deltageren er i målgruppen + mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste = VEU godtgørelse på kr. 881,- pr. dag pr. medarbejder

Hvis deltageren ikke er i målgruppen: kr. 4.247,- for 7dage uden mulighed for at få VEU-godtgørelse.

Forplejning kr. 250,- pr. dag pr. deltager kan tilkøbes

Individuel Estimate adfærdsprofil 1500 kr. (eks. moms) pr. deltager (tilkøb der afregnes særskilt)

Til kurset anvendes følgende AMU mål: 40805 og 47752