Forside
Den videregående Mentoruddannelse

Den videregående Mentoruddannelse

 Det videregående uddannelsesforløb …. 

 • har fokus på hvordan den gode relation til borgerne sikres og udvikles 
 • giver viden og solide værktøjer i arbejdet med borgerne 
 • træner deltagerne i at passe på sig selv – og hinanden  
 • har coaching og konflikthåndtering som centralt tema                    

Målgruppen: Medarbejdere og ledere der arbejder med borgere og som har gennemført basisuddannelsen for mentorer (eller tilsvarende)

 • viden og værktøjer til at løse opgaven og skabe en positiv udvikling – også når det er rigtigt svært.
 •  en god kontaktevne – der er afgørende når man skal støtte og hjælpe andre mennesker
 • et godt indblik i de ubevidste mekanismer som driver os mennesker – især når vi er i en udsat situation. Mekanismer som vi positivt kan forstå, men som indimellem smitter af på, og belaster os.
 • overblikket og kan få øje på og håndtere de psykiske faktorer, der har stor betydning for den gode relation.

Når vi som professionelle arbejder med mennesker, sker det at vi bliver ramt på en måde, der påvirker vores arbejde på en uhensigtsmæssig måde. Her er der brug for gode kollegiale relationer og værktøjer til at få genetableret den gode professionelle kontakt.  

Læs nyhedsbrev her…

Modul 1: Fundamentet – kernen i det jeg-styrkende arbejde 

 • Præsentation af program, kursusleder og deltagere
 • Hvad siger den nye hjerneforskning om udviklingspsykologi, mentalisering og betydningen for relationer? Tilknytningsteori og grundlæggende psykologisk teori om udvikling og relationens betydning.
 • At veksle mellem aktiv lytning, coaching og rådgivning. Oplæg og træning i at kommunikere motiverende med borgere. Og håndtere modstanden når dén er der.
 • Metoder der både har til opgave at ”passe på” den professionelle, men som samtidig giver ny indsigt i hvad der kan/skal gøres i det videre arbejde med borgeren.
 • Hvor er de individuelle personfaglige udviklingspunkter i det sociale mentorarbejde. Vi arbejder med styrketest og adfærdsprofil. 

Modul 2: Anerkendende coaching – et værktøj til    at arbejde med mennesker 

 • Opfølgning på modul 1 ved udveksling af deltagererfaringer.
 • Den coachende tilgang. Træning i at bruge coachende teknikker som effektive redskaber til at afdække ressourcer og skabe handling mod positive mål.
 • Vigtigheden af motivation i personligt udviklingsarbejde. Hvordan styrkes den? Hvordan tager man beslutninger som bliver til noget? Hvordan kan man både være realistisk og sætte høje mål?
 • Kollegial supervision som redskab til sparring og kompetenceudvikling af den sociale mentor.

Modul 3: Konflikter og svære samtaler – hvordan skal de håndteres?

 •  Opfølgning på modul 2 ved udveksling af deltagererfaringer.
 • Når samarbejdet med borgeren slår gnister. God konflikthåndtering. At sige det der skal siges på en tydelig og ordentlig måde.
 • Egne (og andres) forsvarsmekanismer? – Hvordan bruges ”den indre konflikttrekant” (model til at arbejde med angst, følelser og forsvar)
 • Oplæg og træning i at være i og håndtere svære situationer – hvad sker der med mig og den anden? 

Modul 4: Arbejdet med relationer og positiv psykologi

 • Opfølgning på modul 3 ved udveksling af deltagererfaringer.
 • Mange af de mennesker der har brug for en mentor har i deres liv været udsat for chok, traumer eller stresstilstande som skaber forstyrrelse i forsøget på at få en normal dagligdag til at fungere. Hvad sker der i hjernen og hvordan kan vi som mentorer hjælpe og støtte et andet menneske med disse udfordringer?
 • Hvordan skaber du balance mellem arbejdsliv og privatliv, så du forbliver ”langtidsholdbar” i mentorarbejdet? Hvad kan vi bruge fra forskningen i positiv psykologi?
 • Individuelt fokus på egne udviklingspunkter i det sociale mentorarbejde.

Modulerne er tilrettelagt med korte oplæg, fælles dialog, udveksling samt øvelser og arbejde med konkrete erfaringer og udfordringer.

Der vil være en høj grad af deltagerinvolvering.

Hold 2 2019/2020:

Modul 1:   27. og 28. november 2019

Modul 2:  16. og 17. december 2019

Modul 3:  28. og 29. januar 2020

Modul 4:  26. og 27. februar 2020

Undervisningstid: kl. 8:00 – 15:25

Tilmeld dig til 1. og 2. modul  her

Tilmeld dig til 3. og 4. modul her

Antal: 16-18 deltagere

Hold 1 2020:

Modul 1:   8. og 9. september 2020

Modul 2:  5. og 6. oktober 2020

Modul 3:  4. og 5. november 2020

Modul 4: 24. og 25. november 2020

Antal: 16-18 deltagere

Kursusleder: William Husted, Erfaren udviklingskonsulent og psykoterapeut, MPF

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk. Spørgsmål ang. tilmelding til Anne I. Madsen, Vejen Business College, 76 96 18 80, av@vejenhs.dk

Pris: Kr. 1.488,- for 8 dage hvis deltageren er i målgruppen + mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste = VEU godtgørelse på kr. 871,- pr. dag pr. medarbejder

Hvis deltageren ikke er i målgruppen: kr. 4.824,- for 8 dage uden mulighed for at få VEU-godtgørelse.

Forplejning kr. 250,- pr. dag pr. deltager

Individuel Estimate adfærdsprofil 1500 kr. pr. deltager (tilkøb der afregnes særskilt)

Til kurset anvendes følgende AMU mål: 44633, 47297, 48039, 47752