Forside
6 ugers jobrettet uddannelse

Grundlæggende  IT

6 ugers jobrettet uddannelse for ledige
Vejen Business College udbyder et AMU kursusforløb i Grundlæggende IT. , der er et must i alle jobfunktioner. Bliv fortrolig i arbejdet med en computer og få kendskab til de mest anvendte programmer.

Pris: 15.045,- kr.

Forløbet består af følgende fag:

45565 Brug af PC på arbejdspladsen

47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på  pc

47293 E-mail til jobbrug

47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster

47215 Opstillinger og layout i tekst

47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger

40750 Præsentation af tal i et regneark

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug

46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug

I alt                                                                                 21 dage

Kontakt kursuscentret for flere oplysninger

 


 

Grundlæggende lederuddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse for ledige

Den Grundlæggende lederuddannelse er for dig, der har brug for en praktisk uddannelse og en solid værktøjskasse, som du kan anvende i den daglige ledelse, og ikke har en lang teoretisk uddannelsesbaggrund.

Uddannelsen er et udviklingsforløb på 13 kursusdage fordelt over et halvt år og kan anvendes af såvel nyudnævnte ledere og mellemledere samt af erfarne ledere. Der veksles mellem uddannelsesforløb på 2-3 dages varighed og opgaver, der tager udgangspunkt i dit job. Der er ikke eksamen på uddannelsen.

Uddannelsen har til formål at udvikle din faglige og personlige ledelseskompetencer og er baseret på læringsformer, som er aktivitets- og erfaringsbaserede. Du får derfor mlighed for hele tiden at forholde dig til det, du lærer, til din egen hverdag og erfaringer.

  • Du får solid indsigt i din lederrolle og opgave som personaleansvarlig.
  • Du lærer at skabe aktive og motiverede medarbejdere.
  • Du får redskaber til at sikre dialog med den enkelte medarbejder og give konstruktiv feedback.
  • Du trænes i at løse konflikter og afholde vanskelige samtaler.
  • Du lærer at præsentere et budskab og afholde effektive møder.
  • Du får indsigt i, hvad det vil sige at lede under forandringer samt hvordan du inddrager medarbejderne i innovationsprocesser.

Uddannelsen giver dig også mulighed for at opbygge et netværk med lederkolleger fra både private og offentlige virksomheder. Der vil desuden være mulighed for at få udarbejdet personprofilanalyse samt personlig coaching.

Pris: 7.233,- kr.

Forløbet består af følgende fag:

47750 Medarbejderinvolvering i ledelse

47751 Kommunikation som ledelsesværktøj

47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

47753 Ledelse og samarbejde

47754 Mødeledelse

47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse

I alt                                                                                       13 dage

Kursusperiode 1 afholdes i Vejen:

Modul 1             7., 8. og 9. februar 2017

Modul 2             1. og 2. marts 2017

Modul 3           29., 30. og 31. marts 2017

Modul 4           26. og 27. april 2017

Modul 5           16., 17. og 18. maj 2017

Tilmelding

Tilmeld dig her

Alle dage undervises der fra kl. 8.00 – 15.25

Kursusperiode 2 afholdes i Esbjerg:

Modul 1            6., 7. og 8. februar 2017

Modul 2           1., 2. og 3. marts 2017

Modul 3         27. og 28. marts 2017

Modul 4         18. og 19. april 2017

Modul 5           8. og 9. maj 2017

Opfølgningsdag 22. maj 2017

Tilmelding

Tilmeld dig her

 


Grundlæggende regnskab

6 ugers jobrettet uddannelse for ledige

Vejen Business College udbyder et AMU-kursus forløb i Grundlæggende regnskab. Kursusforløbet stiler mod jobfunktioner i både den offentlige og private sektor, som omhandler administration med særlig vægt på tal og økonomi.

Pris: 17.270,- kr.

Forløbet består af følgende fag:

40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen

40008 Årsafslutning af bogholderiet

45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom

45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov

45963 Konteringsinstrukser

45965 Placering af resultat- og balancekonti

45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift

45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram

47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering

I alt                                                                                       20 dage

Kurset vil blive udbudt forår 2018